Μιχαήλ Βάιλας

Χειρουργός
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
‘Α Χειρουργική Κλινική
“Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2132061001 – 6976815514
E-mail: mike_vailas@yahoo.com – mikevail@med.uoa.gr

Βιογραφικό

Ακαδημαϊκές Σπουδές-Eκπαίδευση

 • 22/02/2008 – 06/08/2012     

Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  Βαθμός πτυχίου:  «ΑΡΙΣΤΑ» (9,28)

29/5/2012 – 22/6/ 2012    

Subinternship in Trauma Surgery στα πλαίσια του 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Weill Cornell Medical College.

05/10/1999 – 29/09/2004 Φαρμακευτική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου:«ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»  (7,36)   

Μεταπτυχιακές σπουδές

 • 5/11/2016 – σήμερα          

Υποψήφιος διδάκτορας Doctor of Philosophy (Ph.Dc).

Θέμα διατριβής: ‘Μελέτη του φλεγμονώδους διηθήματος στις νεοπλασματικές παθήσεις του παγκρέατος’, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

              Βαθμός «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»  (7,50)

Μεταπτυχιακή Ενασχόληση

Επαγγελματική εμπειρία – ειδικότητα

 • Ακαδημαϊκός υπότροφος Α’ Χειρουργικής κλινικής ΕΚΠΑ. (Παρούσα θέση)

ΓΝΑ Λαϊκό.   Διευθυντής Καθηγητής Ευάγγελος Φελέκουρας.

 • Υπηρεσία υπαίθρου (9/4/2020-23/3/2021)

Περιφερικό Ιατρείο Αμπελοκήπων Αχαΐας.  Μετακίνηση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Χρέη επιμελητού-ειδικευμένου χειρουργού κατόπιν γνωμοδότησης διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου.

 • 12/03/2020

Απόκτηση τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

 • 17/12/2019-07/04/2020

Παράταση σύμβασης ειδικευόμενου ιατρού

Ά Χειρουργική Κλινική Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

 • 20/01/2015-17/12/2019 (Συνολικό χρονικό διάστημα)

Ειδικότητα Γενικής Χειρουργικής στην Α’ Χειρουργική Κλινική, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ, Διευθυντής Καθηγητής Θεόδωρος Λιακάκος.

 • 05/09/2017-20/12/2017

Honorary Clinical Fellow in HPB and Liver Transplant Unit. Royal Free Hospital, Sheila Sherlock Liver Centre United Kingdom

 • 07/11/2013 – 19/01/2015

Ειδικευόμενος στην Μονάδα Μεταμόσχευσης Νεφρού και Χειρουργικής Νεφροπαθών, ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ, Συντονιστής Διευθυντής Γεώργιος Ζαββός.

 • 17/04/2006-08/07/2011

Φαρμακοποιός – συστεγασμένα Φαρμακεία Ε.Χαραλαμποπούλου – Φ.Χρυσίδου

Ξένες Γλώσσες

 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας Proficiency of Michigan, IELTS
 • Βασικές γνώσεις Γαλλικής γλώσσας

Βραβεία / Διακρίσεις

 • 1ο Βραβείο ηλεκτρονικά αναρτημένης παρουσίασης

Η χρήση μεθόδου θεραπείας τύπου κενού με εφαρμογή εντοπισμένης αρνητικής (VACUUM ASSISTED CLOSURE- V.A.C.) στη θεραπεία εκτεταμένης νεκρωτικής φλεγμονής μαλακών μορίων γλουτού-περινέου. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης’.

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Χειρουργικού Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή.

‘Η χρήση μεθόδου θεραπείας τύπου κενού με εφαρμογή εντοπισμένης αρνητικής (VACUUM ASSISTED CLOSURE- V.A.C.) στη θεραπεία εκτεταμένης νεκρωτικής φλεγμονής μαλακών μορίων γλουτού-περινέου. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης’.

31ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και Χειρουργικού Φόρουμ 2018 με διεθνή συμμετοχή.

1ο Βραβείο Ηλεκτρονικά αναρτημένης παρουσίασης

Associating liver partition and portal vein ligation for stage hepatectomy. First reported case in Greece

30o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρουμ.

 • Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για την επίδοση κατά τη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ
 • 4η θέση ανάμεσα σε 311 υποψηφίους (2%) στην ορκωμοσία για την απόκτηση πτυχίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, υποψήφιος για εκφώνηση του Όρκου του Ιπποκράτη στην τελετή Ορκωμοσίας. 
 • Υπότροφος ‘Εστίας Ναυτικών’  για την επίδοση κατά τη φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ
 • Υπότροφος Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) για την επίδοση κατά τη φοίτηση στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ (1999-2004)
 • Υπότροφος Ιδρύματος ‘Αδελφότητας Κασίων’ – ΑΦΟΙ Ρεθύμνη,  για την επίδοση κατά τη φοίτηση στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών ΕΚΠΑ

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

 • Πατρών στα πλαίσια της μετακίνησης κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας υπαίθρου.
 • Επιτήρηση εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων στην  Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Παρουσίαση στα πλαίσια του προγράμματος Μαθημάτων Δ’ ετών φοιτητών, Κατ’ επιλογήν Μάθημα Μεταμοσχεύσεις Συμπαγών Οργάνων

Υπεύθυνοι καθηγητές:

Ι.Μαρούλης Καθηγητής Γενικής Χειρουργικής – Μεταμοσχεύσεων συμπαγών οργάνων

 • Εκπαίδευση και μαθήματα φοιτητών 4ου και 6ου έτους φοιτητών Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
 • Παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και βιβλιογραφικών ενημερώσεων κατά την διάρκεια της ειδικότητας στην Α’ Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ.

Επιστημονικά συγγράμματα – βιβλία

 • Emergency Medicine, Trauma and Disaster Management from Prehospital to Hospital Care and Beyond

Editors: Pikoulis, Emmanouil, Doucet, Jay (Eds.) Κεφάλαιο Τραύμα Θώρακος

Συμμετοχή σε πολυάριθμα σεμινάρια-webinars – Εκπαιδευτικά προγράμματα – Συνεχιζόμενη εκπαίδευση ως ειδικευμένος χειρουργός

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΝΤΟΣ PUBMED

 1. The impact of COVID-19 on surgical training at a tertiary hospital in Greece: a ‘hidden infectious enemy’ for junior surgeons? Michail Vailas,  Maria Sotiropoulou, Francesk Mulita,Nikolaos Drakos,  Elina Ambalov, Ioannis Maroulis. Eur Surg. 2021 Apr 8 : 1–6. doi: 10.1007/s10353-021-00699-8 [Epub ahead of print]
 2. ‘A multifaceted virus. Non-reducible and strangulated effects of COVID-19’. Francesk Mulita , Maria Sotiropoulou, Michail Vailas. J Trauma Acute Care Surg . 2021 Apr 1. doi: 10.1097/TA.0000000000003219. Online ahead of print.
 3. Fear of COVID-19 infection among surgeons and hesitancy for vaccination. Who is the culprit to blame? Michail Vailas , Maria Sotiropoulou , Francesk Mulita , Ioannis Maroulis. Br J Surg . 2021 Feb 13;znab032. doi: 10.1093/bjs/znab032. Online ahead of print.
 4. Comment on: immediate and long-term impact of the COVID-19 pandemic on delivery of surgical services. Michail Vailas , Maria Sotiropoulou , Stylianos Germanos , Nikolaos Benetatos , Ioannis Maroulis. Br J Surg. 2021 Feb 12;znab033. doi: 10.1093/bjs/znab033. Online ahead of print.
 5. Changing surgical practice in management of intrahepatic cholangiocarcinoma during the pandemic. Is bridging with systemic therapy safe for our patients? Michail Vailas , Maria Sotiropoulou , Ioannis Maroulis. Br J Surg . 2021 Jan 27;znab002. doi: 10.1093/bjs/znab002. Online ahead of print.
 6. Timing of surgery following SARS‐CoV‐2 infection: an international prospective cohort study. COVIDSurg Collaborative GlobalSurg Collaborative. Anaesthesia 2021. doi:10.1111/anae.15458
 7. SARS-CoV-2 vaccination modelling for safe surgery to save lives: data from an international prospective cohort study. COVIDSurg Collaborative, GlobalSurg Collaborative. Br J Surg. 2021 Mar 24:znab101. doi: 10.1093/bjs/znab101. Online ahead of print.
 8. Patient outcomes following surgical management of thyroid nodules classified as Bethesda category III (AUS/FLUS). Francesk Mulita , Maria-Kerasia Plachouri , Elias Liolis , Michail Vailas , Konstantinos Panagopoulos, Ioannis Maroulis. Endokrynol Pol. 2021 Mar 22. doi: 10.5603/EP.a2021.0018. Online ahead of print.
 9. Changing the nature of benign entities during the pandemic. A riddle asking for solution? Michail Vailas , Francesk Mulita , Maria Sotiropoulou , Stylianos Germanos , Nikolaos Benetatos , Ioannis Maroulis. Br J Surg. 2021 Mar 18;znab041. doi: 10.1093/bjs/znab041. Online ahead of print.
 10. An unusual cause of large bowel obstruction: are we aware of this?. Maria Sotiropoulou , Nikolina Stavrinou , Michail Vailas , Paraskevi Alexakou , Michail Psarologos , Panagiotis Metaxas , Michael Economou , Christine Vourlakou , Stylianos Kapiris. Pan Afr Med J. 2020 Jul 28;36:223. doi: 10.11604/pamj.2020.36.223.24718. eCollection 2020.
 11. COVID-19 and impact on trauma injuries. A Janus facing in opposite directions? Maria Sotiropoulou , Michail Vailas , Stylianos Kapiris. Injury . 2021 Feb 25;S0020-1383(21)00172-8. doi: 10.1016/j.injury.2021.02.069. Online ahead of print.
 12. Psychological implications on stoma patients waiting for reversal in the era of COVID-19 pandemic. Michail Vailas , Maria Sotiropoulou , Dimitrios Schizas , Ioannis Maroulis. Br J Surg . 2021 Feb 28;znab022. doi: 10.1093/bjs/znab022. Online ahead of print.
 13. EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS AND ACHALASIA: TWO DISTINCT NOSOLOGIC ENTITIES OR A POSSIBLE ETIOPATHOGENIC ASSOCIATION? Dimitrios Schizas, Athanasios Syllaios, Michail Vailas, Maria Sotiropoulou, Tania Triantafyllou, Dimitrios Tsapralis, Ioannis S Papanikolaou, Dimitrios Theodorou. Dig Dis . 2021 Mar 1. doi: 10.1159/000515520. Online ahead of print.
 14. Clinical evidence, diagnostic approach and challenging therapeutic modalities for malignant melanoma of the anorectum. Aikaterini Mastoraki , Dimitrios Schizas , Vasiliki Ntella , Anastasia Roka , Michail Vailas , Ioannis S Papanikolaou , Pantelis Vassiliu , Ioannis Papaconstantinou . ANZ J Surg . 2021 Mar;91(3):276-281. doi: 10.1111/ans.16497. Epub 2020 Dec 28.
 15. Comparison of analgesic efficacy of acetaminophen monotherapy versus acetaminophen combinations with either pethidine or parecoxib in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: a randomized prospective study. Mulita F, Karpetas G, Liolis E, Vailas M, Tchabashvili L, Maroulis I.Med Glas (Zenica). 2021 Feb 1;18(1). doi: 10.17392/1245-21. Online ahead of print. PMID: 3315546
 16. Clinicopathological Data and Treatment Modalities for Pancreatic Somatostatinomas. Mastoraki A, Schizas D, Papoutsi E, Ntella V, Kanavidis P, Sioulas A, Tsoli M, Charalampopoulos G, Vailas M, Felekouras E.In Vivo. 2020 Nov-Dec;34(6):3573-3582. doi: 10.21873/invivo.12201.PMID: 33144470
 17. Immunotherapy for Hepatocellular Carcinoma: A 2021 Update. Kole C, Charalampakis N, Tsakatikas S, Vailas M, Moris D, Gkotsis E, Kykalos S, Karamouzis MV, Schizas D.Cancers (Basel). 2020 Oct 4;12(10):2859. doi: 10.3390/cancers12102859.PMID: 33020428 
 18. Unique Spatial Immune Profiling in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma with Enrichment of Exhausted and Senescent T Cells and Diffused CD47-SIRPα Expression. Papalampros A, Vailas M, Ntostoglou K, Chiloeches ML, Sakellariou S, Chouliari NV, Samaras MG, Veltsista PD, Theodorou SDP, Margetis AT, Bergonzini A, Karydakis L, Hasemaki N, Havaki S, Moustakas II, Chatzigeorgiou A, Karamitros T, Patsea E, Kittas C, Lazaris AC, Felekouras E, Gorgoulis VG, Frisan T, Pateras IS.Cancers (Basel). 2020 Jul 7;12(7):1825. doi: 10.3390/cancers12071825.PMID: 32645996 
 19. Treatment of Fournier’s Gangrene With Vacuum-assisted Closure Therapy as Enhanced Recovery Treatment Modality. Syllaios A, Davakis S, Karydakis L, Vailas M, Garmpis N, Mpaili E, Kyros E, Felekouras E, Papalampros A.In Vivo. 2020 May-Jun;34(3):1499-1502. doi: 10.21873/invivo.11936.PMID: 32354953 
 20. The impact of cirrhosis on esophageal cancer surgery: An up-to-date meta-analysis. Schizas D, Giannopoulos S, Vailas M, Mylonas KS, Giannopoulos S, Moris D, Rouvelas I, Felekouras E, Liakakos T.Am J Surg. 2020 Oct;220(4):865-872. doi: 10.1016/j.amjsurg.2020.02.035. Epub 2020 Feb 21.PMID: 32107011
 21. GISTs of the large intestine: review of the literature. Syllaios A, Schizas D, Davakis S, Koutras A, Vailas M, Machairas N, Mpaili E, Felekouras E.J BUON. 2020 Jan-Feb;25(1):15-22.PMID: 32277610
 22. Lymphoepithelial pancreatic cyst: A rare entity among pancreatic cystic lesions. Report of two cases. Davakis S, Syllaios A, Kyros E, Dimitrokallis N, Orfanos S, Vailas M, Papalampros A, Felekouras E.Clin Case Rep. 2019 Dec 5;8(1):132-136. doi: 10.1002/ccr3.2574. eCollection 2020 Jan.PMID: 31998503
 23. Associations between skeletal muscle mass index, nutritional and functional status of patients with oesophago-gastric cancer. Lidoriki I, Schizas D, Mpaili E, Vailas M, Sotiropoulou M, Papalampros A, Misiakos E, Karavokyros I, Pikoulis E, Liakakos T.Clin Nutr ESPEN. 2019 Dec;34:61-67. doi: 10.1016/j.clnesp.2019.08.012. Epub 2019 Sep 10.PMID: 31677713
 24. Abdominal pain caused by a giant liver hydatid cyst and the management of the residual cavity in a tertiary public hospital in Greece. Syllaios A, Schizas D, Koutras A, Zotos PA, Davakis S, Vailas M, Hasemaki N, Triantafyllou E, Georgiou C.Pan Afr Med J. 2019 Sep 4;34:11. doi: 10.11604/pamj.2019.34.11.17198. eCollection 2019.PMID: 31762880
 25. Irreversible electroporation and sarcomas: where do we stand?Vailas M, Syllaios A, Hashemaki N, Sotiropoulou M, Schizas D, Papalampros A, Felekouras E, Pikoulis E.J BUON. 2019 Jul-Aug;24(4):1354-1359.PMID: 31646777 
 26. A type of neoplasia deadlier than gastric adenocarcinoma? Report of a case of primary gastric squamous cell carcinoma. Vailas MG, Syllaios A, Hasemaki N, Sotiropoulou M, Mpaili E, Sarlanis H, Felekouras E, Papalampros A.World J Surg Oncol. 2019 Jun 29;17(1):113. doi: 10.1186/s12957-019-1657-x.PMID: 31255175 
 27. Recurrent aggressive mesenteric desmoid tumor successfully treated with sorafenib: A case report and literature review. Mastoraki A, Schizas D, Vergadis C, Naar L, Strimpakos A, Vailas MG, Hasemaki N, Agrogiannis G, Liakakos T, Arkadopoulos N.World J Clin Oncol. 2019 Apr 24;10(4):183-191. doi: 10.5306/wjco.v10.i4.183.PMID: 31114750 
 28. Paraduodenal hernias: a systematic review of the literature. Schizas D, Apostolou K, Krivan S, Kanavidis P, Katsaros I, Vailas M, Koutelidakis I, Chatzimavroudis G, Pikoulis E.Hernia. 2019 Dec;23(6):1187-1197. doi: 10.1007/s10029-019-01947-3. Epub 2019 Apr 20.PMID: 31006063
 29. Irreversible electroporation in a case of pancreatic leiomyosarcoma: a novel weapon versus a rare malignancy?Papalampros A, Vailas MG, Deladetsima I, Moris D, Sotiropoulou M, Syllaios A, Petrou A, Felekouras E.World J Surg Oncol. 2019 Jan 5;17(1):6. doi: 10.1186/s12957-018-1553-9.PMID: 30611280
 30. E and P Selectins as Potential Markers in the Assessment of the Severity of Acute Pancreatitis. Tsaroucha AK, Schizas D, Vailas MG, Rachmani E, Kanavidis P, Asimakopoulos V, Vlachos S, Sotiropoulou M, Pitiakoudis MS, Simopoulos CE.Pancreas. 2018 Apr;47(4):406-411. doi: 10.1097/MPA.0000000000001009.PMID: 29517629
 31. Robot-Assisted Retroperitoneal Lymphadenectomy in Testicular Cancer Treatment: A Systematic Review. Tselos A, Moris D, Tsilimigras DI, Fragkiadis E, Mpaili E, Sakarellos P, Vailas M, Shah KN, Papalampros A.J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2018 Jun;28(6):682-689. doi: 10.1089/lap.2017.0672. Epub 2018 Feb 23.PMID: 29474141 
 32. Report of a case combining solitary Peutz-Jeghers polyp, colitis cystica profunda, and high-grade dysplasia of the epithelium of the colon. Papalampros A, Vailas MG, Sotiropoulou M, Baili E, Davakis S, Moris D, Felekouras E, Deladetsima I.World J Surg Oncol. 2017 Oct 18;15(1):188. doi: 10.1186/s12957-017-1253-x.PMID: 29047391 
 33. A “Trapped Heart” in an Octopus Pot: Takotsubo Cardiomyopathy; Review of a Rare Clinical Syndrome Following Solid-Organ Transplant. Vailas MG, Moris D, Papalampros A, Sotiropoulou M, Schizas D, Davakis S, Vernadakis S.Exp Clin Transplant. 2017 Oct;15(5):490-496.PMID: 28967342
 34. Is idiopathic granulomatous mastitis a surgical disease? The jury is still out. Moris D, Damaskos C, Davakis S, Vailas M, Garmpis N, Spartalis E, Kontos M, Kontzoglou K.Ann Transl Med. 2017 Aug;5(15):309. doi: 10.21037/atm.2017.05.24.PMID: 28856149 
 35. Total robotic pancreaticoduodenectomy: a systematic review of the literature. Kornaropoulos M, Moris D, Beal EW, Makris MC, Mitrousias A, Petrou A, Felekouras E, Michalinos A, Vailas M, Schizas D, Papalampros A.Surg Endosc. 2017 Nov;31(11):4382-4392. doi: 10.1007/s00464-017-5523-z. Epub 2017 Apr 7.PMID: 28389798 
 36. Laparoscopic Approach in Colonic Diverticulitis: Dispelling Myths and Misperceptions. Gralista P, Moris D, Vailas M, Angelou A, Petrou A, Felekouras E, Papalampros A.Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017 Apr;27(2):73-82. doi: 10.1097/SLE.0000000000000386.PMID: 28212260
 37. Renal paratransplant hernia revealed: a review of the literature. Moris D, Bokos J, Vailas M, Kakavia K, Spartalis E, Athanasiou A, Schizas D, Vernadakis S.Hernia. 2017 Jun;21(3):363-367. doi: 10.1007/s10029-016-1551-1. Epub 2016 Nov 19.PMID: 27866294 
 38. A Heartbreaking Renal Transplantation: Is Norepinephrine the Culprit to Blame? Vailas MG, Vernadakis S, Kakavia K, Paizis I, Bokos J, Boletis J, Zavos G.Transplant Proc. 2016 Nov;48(9):3088-3091. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.05.014.PMID: 27932153
 39. Never underestimate a dermal lesion: reflections on a rare tumor. Vailas MG, Moris D, Orfanos S, Vergadis C, Pikoulis E.Minerva Chir. 2016 Oct;71(5):349-51.PMID: 27650463
 40. Mechanistic insights of rapid liver regeneration after associating liver partition and portal vein ligation for stage hepatectomy. Moris D, Vernadakis S, Papalampros A, Vailas M, Dimitrokallis N, Petrou A, Dimitroulis D.World J Gastroenterol. 2016 Sep 7;22(33):7613-24. doi: 10.3748/wjg.v22.i33.7613.PMID: 27672282
 41. Diaphragmatic Hernias after Living Donor Hepatectomy: A Critical Reappraisal. Moris D, Dimitrokallis N, Spartalis E, Vailas M, Markakis C, Vernadakis S.Am Surg. 2016 Apr;82(4):E81-3.PMID: 27097612 
 42. The Hepaticojejunostomy Technique with Intra-Anastomotic Stent in Biliary Diseases and Its Evolution throughout the Years: A Technical Analysis. Moris D, Papalampros A, Vailas M, Petrou A, Kontos M, Felekouras E.Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:3692096. doi: 10.1155/2016/3692096. Epub 2016 Apr 13.PMID: 27190504 
 43. Seatbelt sign in a case of blunt abdominal trauma; what lies beneath it? Vailas MG, Moris D, Orfanos S, Vergadis C, Papalampros A.BMC Surg. 2015 Oct 30;15:121. doi: 10.1186/s12893-015-0108-z.PMID: 26518620
 44. Surgical Dead End in a Renal Transplant Recipient Associated With a Rare Thrombohemorrhagic Syndrome. Vailas MG, Vernadakis S, Moris D, Zavos G.Transplant Proc. 2015 Oct;47(8):2537-40. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.09.021.PMID: 26518966
 45. Tuberculous enteritis: a surgical ‘Janus’ masquerading as intestinal obstruction. Vailas M, Vernadakis S, Zavos G.Transpl Int. 2015 Jul;28(7):872-3. doi: 10.1111/tri.12538. Epub 2015 Feb 18.PMID: 25647249 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕKΤΟΣ PUBMED

 1. Colon Cancer and Immunotherapy: CD40 Ligand as a Potential Therapeutic Target. Stamatios V Orfanos, Nikolaos Patelis, Spyridon Davakis, Michail Vailas, Christos Damaskos, Georgios Antonios Margonis, Emanouil Pikoulis, Efstathios AntoniouMarch 2017 Journal of Molecular and Genetic Medicine: an International Journal of Biomedical Research 11(1) DOI: 10.4172/1747-0862.1000253
 2. Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy: An emerging paradigm? Literature review apropos of the first case in Greece. Alexandros Papalambros, Michail Vailas, Evangelos Felekouras, Stamatios V Orfanos, Chrysovalantis Vergadis, Dimitrios Schizas, Theodoros Liakakos, John GriniatsosJohn Griniatsos. May 2016, Hellenic Journal of Surgery 88(3):186-192 DOI:  10.1007/s13126-016-0313-y

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 1. 74P Effect of ciclopirox olamine in immunotherapy effect by stimulating immunogenic cell death in pancreatic cancer. C Mihailidou, P Papakotoulas, D Schizas, A Papalampros, M Vailas, E Felekouras, T Liakakos, A Papavassiliou, MV Karamouzis. Annals of Oncology 28 (suppl_11), mdx711. 055
 2. P164   Esophageal perforations. Fighting between time, severity and individualization: a collective interhospital Upper GI Unit experience. Eustratia Mpaili, Athanasios Syllaios, Maria Mpoura, Spyridon Davakis, Michail Vailas, Konstantinos Zografos, Antonios Tsimpoukelis, Andreas Alexandrou, Dimitrios Schizas, Alexandros Charalabopoulos. Diseases of the Esophagus 32 (Supplement_2), doz092. 164
 3. P170 CORROSIVE INJURY OF THE UPPER GASTROINTESTINAL TRACT: LAPAROSCOPIC TOTAL GASTRECTOMY AS A LATE REPAIR TREATMENT. Spyridon Davakis, Efstratia Mpaili, Athanasios Syllaios, Michail Vailas, Hasemaki Natasha, Eleandros Kyros, Ilias Vagios, Theodoros Liakakos, Alexandros Charalabopoulos. Diseases of the Esophagus 32 (Supplement_2), doz092. 170
 4. Skeletal muscle index is a useful tool for the nutritional assessment of patients with pancreatic and hepatobiliary cancer. I Lidoriki, D Schizas, E Mpaili, A Michalinos, M Vailas, A Papalampros, E Felekouras, T Liakakos. HPB 21, S875-S876
 5. A KILLER-LESION NEXT TO THE HEART OF A RENAL TRANSPLANT RECIPIENT: P245M Vailas, S Vernadakis, C Dimopoulos, I Boletis, J Bokos, G Zavos. Transplant International 28, 2015.
 6. A SMOOTH TRANSITION AFTER A NOT SO EXPERIENCED BARIATRIC SURGEON TAKES THE LEAD. A SINGLE CENTER EXPERIENCE. Bariatric registries. S Orfanos, S Davakis, M Vailas, A Michalinos, D Schizas, T Liakakos, A Alexandrou. OBESITY SURGERY 27, 417-417
 7. LAPAROSCOPIC ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS VERSUS LAPAROSCOPIC SLEEVE GASTRECTOMY: A SINGLE CENTER EXPERIENCE Bariatric registries. A Alexandrou, S Davakis, S Orfanos, N Dimitrokallis, M Vailas, A Michalinos, A Athanasiou, T Diamantis, T Liakakos. OBESITY SURGERY 27, 416-416

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ

 • A complicated case of intrahepatic cholangiocarcinoma. Upfront surgery or alternative approach?

Προεδρείο: Ε. Φελέκουρας, Χ. Πανόπουλος

Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και θεραπευτικά Διλήμματα, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2020, Metropolitan General

 • Οριακά εξαιρέσιμοι όγκοι παγκρέατος: Τρέχουσες απόψεις

Προεδρείο Ι. Μαρούλης, Γ. Σκρουμπής

Hot Spots στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία. 30-31 Οκτωβρίου 2020. Συνεδριακό κέντρο πανεπιστήμιου Πατρών

 • ΛΕΙΟΜΥΟΣΑΡΚΩΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ IRE. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Συντονιστές: Ν. Αρκαδόπουλος, Ε. Φελέκουρας

Σχολιαστές: Ν. Δανιάς, Π. Κοκορόπουλος, Ι. Χατζάρας, Δ. Σχίζας, Αλ. Παπαλάμπρος

45Ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Ξενοδοχείο Divani Caravel

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2019

 • ASSOCIATING LIVER PARTITION AND PORTAL VEIN LIGATION FOR STAGED HEPATECTOMY (ALPPS) – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ 5 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ.

Πέτρου Α., Βαϊλας Μ., Ορφανός Σ., Αγγέλου Α., Μωρης Δ., Φελέκουρας Ε., Γκρινιάτσος Ι, Λιακάκος Θ., Παπαλάμπρος Α.

Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό

30o Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής & Διεθνές Χειρουργικό Φόρoυμ

Προσκεκλημένος reviewer σε πολυάριθμα ξενόγλωσσα περιοδικά και reviewer ως μέλος των κάτωθι περιοδικών:

 • World journal of gastroenterology
 • World Journal of Gastrointestinal Oncology
 • World Journal of Gastrointestinal Endoscopy

Εθελοντική / Κοινωνική εργασία

11/10/2012 – 30/01/2013                 

Εθελοντής Ιατρός στο κέντρο υγείας Κάσου. Δωδεκάνησα.

Δεξιότητες

Άριστη γνώση/χρήση Η/Υ

Σύνδεσμοι:

https://www.researchgate.net/profile/Michail_Vailas

https://scholar.google.gr/citations?user=Qeu2dcoAAAAJ&hl=el

https://gr.linkedin.com/in/michail-vailas-64117996