Δημήτριος Σχίζας

Χειρουργός
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
‘Α Χειρουργική Κλινική
“Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2132061097
E-mail: dschizas@med.uoa.grschizasad@gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό

Ο κ. Σχίζας γεννήθηκε στην Αθήνα to 1977. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε με άριστα τo 2002. Μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων και της υπηρεσίας υπαίθρου, ασκήθηκε στη γενική χειρουργική στη Γ΄Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική στο ΠΓΝ ‘Αττικόν’, ενώ, παράλληλα, μετεκπαιδεύτηκε στη χειρουργική ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος στο King’s College Hospital στο Λονδίνο. Είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ενώ η διδακτορική του διατριβή αφορά στην ‘επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετατροπή στον καρκίνο του στομάχου’.

Ιδιαίτερα κλινικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Σχίζα αποτελούν η χειρουργική του ανωτέρου πεπτικού και ιδιαίτερα η χειρουργική ογκολογία (καρκίνος στομάχου, οισοφάγου, παγκρέατος). Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε σημαντικά διεθνή περιοδικά (Cancer Treatment Reviews, British Journal of Surgery, Diseases of the Esophagus κ.α.) ενώ συμμετέχει ανελλιπώς με ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Παράλληλα, είναι κριτής εργασιών σε υψηλού κύρους περιοδικά όπως είναι το British Journal of Surgery, το Plos One και το Scientific Reports. Τέλος, είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών όπως είναι η International Society of Diseases of the Esophagus, η European Society of Diseases of the Esophagus και η European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association.

Το 2018 εξελέγη ομόφωνα Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και τοποθετήθηκε στην Α΄Χειρουργική Κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών.