Ιωάννης Γκρινιάτσος

Γενικός Χειρουργός
Καθηγητής Χειρουργικής
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
‘Α Χειρουργική Κλινική
“Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2132061655
E-mail: grinjohn@med.uoa.grjohngriniatsos@yahoo.com

Σύντομο Βιογραφικό

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 1991, αναγορεύθηκε σε διδάκτορα της Ιατρικης Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999, ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Α’ Χειρουργική Κλινική του ΕΚΠΑ και απέκτησε τον τίτλο ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής το 2000. Ακολούθως μετεκπαιδεύτηκε επί 27 μήνες στη Χειρουργική του Ανωτέρου Πεπτικού και τη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στα Νοσοκομεία Ealing και Hammersmith του Λονδίνου.

Το 2003 εκλέχθηκε στη Βαθμίδα του Λέκτορα και ακολούθως εξελίχθηκε το 2008 σε Επίκουρο Καθηγητή και το 2014 σε Αναπληρωτή Καθηγητή Χειρουργικής.

Είναι εκ των πρωτοπόρων στην καθιέρωση της D2-λεμφαδενικής κένωσης για την αντιμετώπιση του καρκίνου του στομάχου.

Έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, έχει διοργανώσει σεμινάρια-συμπόσια-ημερίδες και hands-on-courses, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής διεθνών ιατρικών περιοδικών και κριτής εργασιών σε άλλα, ενώ έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε διεθνή ιατρικά περιοδικά.

Διδάσκει φοιτητές Ιατρικής 3ου-4ου και 6ου έτους, ειδικευόμενους Γενικής Χειρουργικής, είναι προσκεκλημένος ομιλητής σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της ημεδαπής, ενώ είναι μέλος επιτροπών διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2020 έχει εκλεγεί σε Καθηγητή 1ης βαθμίδας.