Αικατερίνη Θεοδώρου Μαστοράκη, MD, PhD

Χειρουργός
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
‘Α Χειρουργική Κλινική
“Λαϊκό” Νοσοκομείο, Αθήνα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2132061001

Σύντομο Βιογραφικό

Γεννηθείσα στην Αθήνα το 1976. Ολοκλήρωση βασικής εκπαίδευσης στο 1o Λύκειο Αμαρουσίου. Εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1995. Ολοκλήρωση των σπουδών στην Ιατρική Σχολή το 2001. Υπότροφος του ιδρύματος Δ. Μαυροκορδάτου τα 3 τελευταία ακαδημαϊκά έτη. Ολοκλήρωση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση δερματικών νεοπλασιών» (2006-2009). Άριστη γνώση της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας και μέτρια γνώση της γερμανικής. Παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες του χειρουργικού τμήματος του Methodist Hospital (Baylor College of Medicine) (1999). Ολοκλήρωση υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου το 2003. Απασχόληση ως ειδικευόμενη ιατρός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του ΕΑΝΠ Μεταξά στα πλαίσια της ειδικότητας της γενικής χειρουργικής (2004-2005). Παρακολούθηση των κλινικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (2005-2007). Έμμισθη απασχόληση και πραγματοποίηση εφημεριών στη Χειρουργική Κλινική του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006-2008). Απασχόληση ως ειδικευόμενη ιατρός στην Δ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ στα πλαίσια της ειδικότητας της γενικής χειρουργικής (2008-2012). Ακαδημαϊκή Υπότροφος Χειρουργικής  στην Δ’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ από το 2013 έως το 2019 με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Ογκολογία». Ακαδημαϊκή Υπότροφος Χειρουργικής  στην Α’ Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΛΑΙΚΟΝ από τον 03/2020 έως σήμερα με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Ογκολογία». Παράλληλη απασχόληση ως ιδιώτης χειρουργός από το 2016 έως σήμερα. Η συγγραφική δραστηριότητα περιλαμβάνει 78 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις στο scopus/pubmed και πολυάριθμες ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Ιδιαίτερη ενασχόληση με την αντιμετώπιση χωροκατακτητικών εξεργασιών ανωτέρου και κατωτέρου πεπτικού, συστήματος χοληφόρων παγκρέατος, μαστού και σαρκωμάτων.